O FUNDACJI

NASZA MISJA

Fundacja Sztuki Współczesnej inicjuje, popiera i prowadzi działania, mające na celu wymianę doświadczeń między różnymi dziedzinami sztuk i życia społecznego.

Funkcjonuje na zasadzie współpracy z instytucjami, organizacjami i ludźmi kultury – w ten sposób kształtuje sieć relacji oraz sytuację ciągłego przepływu wiedzy i inspiracji. Dzięki temu powstają przedsięwzięcia:

  • nowoczesne,
  • interdyscyplinarne,
  • procesowe,
  • refleksyjne.

Fundacja Sztuki Współczesnej realizuje projekty w dwóch przeplatających się nurtach: edukacyjnym i artystycznym.

W ramach nurtu edukacyjnego organizuje warsztaty teatralne, wokalne i ruchowe adresowane do młodzieży i dorosłych. Oprócz nauki konkretnej formy artystycznej, mają one na celu pobudzanie kreatywności, poszerzanie ekspresji oraz pogłębianie zdolności komunikacyjnych i pracy w grupie. Warsztaty ciągle ewoluują w odpowiedzi na aktualne potrzeby społeczne, a także rozwój kompetencji edukatorów. W ostatnim czasie fundacja pracuje nad włączaniem w działania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach nurtu artystycznego fundacja wspiera projekty z zakresu performansu i sztuki mediów. Szczególne miejsce zajmują działania, będące kontynuacją poszukiwań Jerzego Grotowskiego – oparte na aktywności, poszerzaniu ekspresji fizyczno-wokalnej, pracy nad sobą, procesie wewnętrznym, poznaniu oraz kładące mocny nacisk na relację z odbiorcą. Z inspiracji tymi ideami, a także aktywizmem społecznym, procesem grupowym i współczesnymi formami wyrazu, wokół fundacji powstało już kilka kolektywów artystycznych.


Wszystkie działania Fundacji Sztuki Współczesnej są zgodne z wartościami, takimi jak równość, otwartość, szacunek, tolerancja i wielokulturowość.