PROJEKTY

WARSZTATY TEATRALNE

Warsztaty aktorskie, które stworzył Piotr Filonowicz w 2000 roku i z których ewoluowało wiele z późniejszych projektów Fundacji Sztuki Współczesnej, takich jak Przędzalnia głosu czy Improwizacja wolna. Są to zajęcia nie tylko dla tych, którzy chcą zostać aktorami. Głównym celem jest praca nad swobodą ekspresji i kreatywnością – wykorzystaniem ich zarówno w sytuacji performatywnej, jak i w codziennym życiu. Aktorstwo w tej perspektywie jest sposobem na zdanie sobie sprawy z tego, że człowiek jako istota społeczna odgrywa wiele ról. Świadomość tego, zamiast poczucia ograniczenia, może dodać naszym powszednim działaniom lekkości. Będąc w stanie uważności i otwartego umysłu, możemy bawić się różnymi trybami działania w życiu i na scenie.

PRZĘDZALNIA GŁOSU

To cykl warsztatów poświęconych szeroko pojętej ekspresji wokalnej, jej twórczym wykorzystaniu w mowie i śpiewie. Program zajęć opiera się na podstawowej pracy nad emisją głosu, jego otwarciem, umocnieniem oraz integracją z ciałem, a także na wzbogacaniu palety jego brzmienia poprzez różne formy muzyczne i swobodę emocjonalną. Metody nauczania na warsztatach nie wymagają wykształcenia muzycznego, aby zachęcić do śpiewania “nieprofesjonalistów”. Nadrzędnymi wartościami są przyjemność, autentyczność i aspekt społeczny. Edukatorzy od lat biorą udział w wyprawach etnomuzykologicznych, aby uczyć się tradycyjnych technik wokalnych z różnych zakątków świata, które następnie są przekazywane uczestnikom warsztatów. Z jednej strony po to, aby rozwijać głos, z drugiej – aby promować wielokulturowość.

IMPROWIZACJA WOLNA

To działanie w trybie otwartości. Stan postrzegania pełnego, postrzegania dziecka. Bycie w nieznanym pokoju, w którym każde zdarzenie jest pierwszym, a każdy nowy przedmiot jedynym. Jest próbą pozwolenia sobie na działanie swobodne – niezabrudzone uprzedzeniami i konwencjami, uwalniające świeżość i bezkompromisowość. Improwizacja wolna jest techniką, która rozwija się od 2005 r. Podstawowe ćwiczenia powstały w Teatrze Drzewo. Następnie od 2008 r. grupa Linia Nocna, podczas intensywnych spotkań (4-5 razy tygodniowo), przez 4 lata badała tę technikę i pracowała nad jej udoskonaleniem. Od 2014 r. Piotr Filonowicz regularnie prowadzi warsztaty improwizacji wolnej i szuka nowych sposobów jej wykorzystania.

FABRYKA DESTRUKCJA

Grupa stworzona przez Piotra Filonowicza i Pawła Olejnika w 2012 r. na bazie techniki improwizacji wolnej. Jej działania polegają na improwizowanym niszczeniu/przekształcaniu instalacji artystycznych. Duet tworzy własne instalacje, a także współpracuje z innymi artystami, którzy budują dla niej przestrzeń improwizacji lub udostępniają dzieło sztuki do przetworzenia. Grupa powstała z przekonania, że każdy akt niszczenia jest także aktem kreacji. Podczas improwizacji nadaje rzeczom nowy kształt, pokazuje, że przedmioty nie muszą trwać w ich pierwotnych funkcjach i znaczeniach. Fabryka Destrukcja współpracuje także z artystami video. Owocem tego jest cykl video art stworzony przez Pawła Głogowskiego.

GRUPA PERFORMATYWNA CHŁOPAKI

Grupa mężczyzn, którym było niewygodnie w sztywnym gorsecie społeczno-kulturowych ról i stereotypów związanych z męskością. Od grudnia 2019 r. co tydzień spotykają się w empatycznym, demokratycznym kręgu. Podejmują istotne dla nich tematy, takie jak relacje, emocje, seksualność. Z biegiem czasu okazało się, że istnieje duża potrzeba, aby wytwarzać nowe wzorce męskości. Męskości inkluzywnej, feministycznej, uważnej, otwartej na przeżywanie i wyrażanie emocji. Grupa eksploruje więc ideę czułej męskości i prowadzi na jej rzecz szereg działań aktywistycznych po to, aby pokazywać innym facetom, że można męskość przeżywać inaczej, niż wymaga tego kultura, że każdy może przeżywać swoją męskość po swojemu.

WŁĄCZANIE POPRZEZ DZIAŁANIE

W 2020 roku Fundacja Sztuki Współczesnej rozpoczęła realizację projektu „Włączanie poprzez działanie”, który został dofinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Ma on na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji współpracujących z fundacją edukatorów w zakresie pracy z migrantami i osobami z niepełnosprawnościami, a także naukę nowych metod związanych z dotychczasową działalnością edukacyjno-artystyczną (performans, improwizacja, praca z ciałem i głosem). FSW nawiązała dzięki temu współpracę m.in. z Dansverkstæðið, przestrzenią rozwoju sztuk performatywnych w Islandii czy portugalskim stowarzyszeniem Vo’Arte na rzecz sztuki inkluzywnej i dialogu międzykulturowego. Edukatorzy FSW poznali nowe techniki wokalne, takie jak szwedzki kulning i sardyńskie canto a tenore, a także rozwinęli swój warsztat improwizacyjno-ruchowy w kontekście włączania grup defaworyzowanych w twórcze działania. Projekt dofinansowany przez program Unii Europejskiej Erasmus+.

DZIAŁANIE-TWORZENIE-WŁĄCZENIE

Jest to kolejny po „Włączaniu poprzez działanie” projekt w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, będący jego kontynuacją. Nadal celem jest podniesienie kompetencji kadry edukatorów FSW w zakresie ich specjalizacji, takich jak praca z głosem, ruchem i performansem, a także zwiększenie dostępności i dostosowanie warsztatów do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Edukatorzy i artyści związani z fundacją biorą udział w szkoleniach z tańca współczesnego wg metody Olgi Roriz oraz portugalskiej inicjatywy Dançando com a Diferença, techniki wokalnej flamenco czy praktyki medytacji w ruchu Qigong. Oprócz tego istotny stał się rozwój organizacji i partnerstw międzynarodowych. Zespół FSW nawiązał współpracę w celu wymiany dobrych praktyk z takimi instytucjami kultury jak USF Verftet w Norwegii, a także Centre de Cultura Contemporània de Barcelona oraz Auditorio de Tenerife w Hiszpanii. Projekt dofinansowany przez program Unii Europejskiej Erasmus+.